Tips

Tại sao website của bạn không truy cập được

Câu hỏi:

Tại sao website của tôi thỉnh thoảng không truy cập được?

Trả lời:

Có nhiều lý do, nhưng một lý do cơ bản nhất là Hosting proivder là nhà cung cấp host có thể đã chặn IP của bạn khi bạn truy cập nhiều lần thất bại, truy cập địa chỉ IP lạ, hoặc IP của bạn là IP động dynamic.

Hiện tượng: Nếu bạn không truy cập được website thì hãy thử truy cập hosting (truy cập hosting bằng cách vào đường link nhà cung cấp gửi hoặc bạn đánh tên miền ví dụ https://englishvlog.com/cpanel (tên miền/cpanel) xem nhé.

Đánh giá: Nếu không truy cập được cả website chính và addon website và hosting thì có thể lý do chính xác là bị chặn/block IP.

Bạn check lại xem nhé. Nếu vẫn không được thì liên hệ với nhà cung cấp để xử lý nhé.

 

About the author

Themeblog.net

Hi! I love writing blog about Wordpress and reviews which can help you make your own website quickly, easily and affordably. Today, creating a website becomes simple than ever. Just some steps and some minutes, your blog can go online. If you are an online marketer, mastering some skills on building a website is a must. What Themeblog.net can promise is to advise your a concrete step by step procedure to make a completed website. What you do is to get your product be online and start making money online. Good luck!

Leave a Comment