Basic steps Hosting

Hướng dẫn tạo wordpress Database và User

Hướng dẫn tạo Database và User

1. Giới thiệu:

– Hiện nay, Hosting Controller cPanel là một công cụ rất hữu ích trong công việc quản trị Hosting. Do vậy, bài viết sẽ đề cập và hướng dẫn một trong những tính năng hữu ích mà khách hàng thường gặp phải trong Database bao gồm:

  • Tạo Database trong MySQL Database
  • Tạo User trong MySQL Database
  • Phân quyền User trong Database
  • Remote MySQL

2. Tạo Database trong MySQL Database:

  1. Truy cập vào cPanel với tài khoản Hosting của bạn
  2. Vào mục Database –> Chọn MySQL Database 
  3. Ghi tên Database mình cần tạo –> Chọn Create Database –> Hoàn thành việc tạo Database

3. Tạo, Add và Phân quyền User trong Database:

  1. Tạo User: Bạn chỉ cần điền User Name và Password cần tạo và chọn Create User 
  2. Add User vào Database: Chọn tên User và chọn Database cần Add User vào –> Chọn Add 
  3. Phân quyền User trong Databse: Sau khi chọn Add trên mục Add User to Database –> Sẽ xuất hiện danh sách những quyền mà User có thể được phân trong Database

Tại đây, tùy vào mục đích sử dụng của khách hàng mà bạn chọn Option phù hợp. Mặc định sẽ chọn All Privileges. Sau khi chọn Make Changes –> quá trình Add và Phân quyền User trong Database đã hoàn thành

Nguồn: https://my.azdigi.com

 

 

About the author

Themeblog.net

Hi! I love writing blog about Wordpress and reviews which can help you make your own website quickly, easily and affordably. Today, creating a website becomes simple than ever. Just some steps and some minutes, your blog can go online. If you are an online marketer, mastering some skills on building a website is a must. What Themeblog.net can promise is to advise your a concrete step by step procedure to make a completed website. What you do is to get your product be online and start making money online. Good luck!

1 Comment

Leave a Comment